เชลยใจ

เชลยใจ (2509/1966) ข้อความบนใบปิด ธาดาภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ดูชีวิตอื่นหมื่นแสน ยังไม่คับแค้นเท่า ชีวิตครูผู้อาภัพกว่าใคร ที่ต้องตกเป็น... เชลยใจ ของ...บุษยมาส ละครวิทยุคณะ “แก้วฟ้า” ได้รับคะแนนนิยมจากท่านผู้ฟัง ฮิทที่สุดในรอบปี 2509 นำโดยดาราที่เหมาะสมกับบทบาท สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, โยธิน เทวราช, เยาวเรศ นิสากร, กัณฑรีย์ นาคประภา, สมควร กระจ่างศาสตร์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สมศรี อรรถจินดา, จันตรี สาริกบุตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, บู๊ วิบูลย์นันท์, แน่งน้อย พระเอกจากจอแก้ว ทม วิศวชาติ ชุลี เมธุดิษฐ์ อำนวยการสร้าง วิไล นาคสู่สุข ที่ปรึกษา สาธิต ตินตบุตร ดำเนินงาน และสถานสงเคราะห์เด็กพิการ ให้ความอนุเคราะห์ สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ พัมนาการภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เชลยใจ
Name :
ผลิตโดย : ธาดาภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : พัฒนาการภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 6 พฤษภาคม 2509

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เชลยใจ”

ยังไม่มีรีวิว

เชลยใจ (2509)