เจ้าจอม

เจ้าจอม (2514/1971) ข้อความบนใบปิด โยธิน เทวราช ภาพยนตร์ นำบทประพันธ์อันประทับใจคนทั้งเมือง มาเป็นภาพพจน์บนจอเงิน... เจ้าจอม ของ บุษยมาส ฟังเพลงหรรษา ระบบ 35 ม.ม. 7 เพลง จาการสวมบทบาทของ 35 ดาราเด่น สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง สังข์ทอง สีใส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา รัตนมาลย์, โยธิน เทวราช, มนัส บุณยเกียรติ, มาลาริน บุนนาค, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ใจดาว บุษยา, ปราณีต คุ้มเดช ขอแนะนำดาวตลกหญิงคนใหม่ วราภรณ์ วิไลพรรณ แก้วฟ้า สร้างเป็นละครวิทยุ พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง โยธิน เทวราช อำนวยการสร้าง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เจ้าจอม
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 4 มิถุนายน 2514 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เจ้าจอม”

ยังไม่มีรีวิว

เจ้าจอม (2514)