เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย

เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย (2515/1972) ข้อความบนใบปิด 67 การละครและภาพยนตร์ เสนอผลงานครั้งที่ 2 เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย ของ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ 35 ม.ม.สโคป สี เสียงในฟิล์ม นำโดย สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงดาว จารุจินดา วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ขอใจ ฤทัยประชา, ศรัญญา กระจ่างสังข์, วาสนา ชลากร, จรูญ สินธุเศรษฐ์, วิชิต ไวงาน, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง สักกะ จารุจินดา กำกับการแสดง สมโภชน์ อัครพันธ์ ถ่ายภาพ ณรงค์ จารุจินดา อำนวยการสร้าง น้อย พิศัลยบุตร ธุรกิจ ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย
Name :
จัดจำหน่าย : ช.พิริยะฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 22 กันยายน 2515 (ฉายที่โรงภาพยนตร์สยาม)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย”

ยังไม่มีรีวิว

เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตาย (2515)