หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว (2515/1972) ข้อความบนใบปิด สุริยะเทพภาพยนตร์ โดย ไถง สุวรรณทัต ผู้สร้างแต่ระบบ 35 ม.ม.เท่านั้น เสนอ หาดทรายแก้ว 35 ม.ม.สโคป สี เสียงในฟิล์ม นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ เมตตา รุ่งรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, ชุมพร เทพพิทักษ์, วาสนา ชลากร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ถวัลย์ คีรีวัต, พิศ ชุมนุมดาวตลกคับคั่ง ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเผือก, ศรีสุริยา, เทพ เทียนชัย, หม่อมชั้น พวงวัน, ท้วม ทรนง, ทองแถม, ยรรยงค์, ชื้นแฉะ ฯลฯ นักร้องลูกทุ่งชั้นนำ พนม นพพร, สมัย อ่อนวงศ์, สรวง สันติ, ผ่องศรี วรนุช, ขวัญจิต-ขวัญใจ ศรีประจันต์ สมวงษ์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง อัสนี สุวรรณทัต ถ่ายภาพ ภรณี สุวรรณทัต กำกับการแสดง สุริยะเทพภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : หาดทรายแก้ว
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 27 ตุลาคม 2515 (ฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “หาดทรายแก้ว”

ยังไม่มีรีวิว

หาดทรายแก้ว (2515)