หัวใจ 4 สี

หัวใจ 4 สี (2532/1989) วิภาวี (ลลิตา ปัญโญภาส)ได้งานเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับวัชระ (ศรัณยู วงศ์กระจ่าง) ทำให้เธอต้องห่างจากพงษ์นรินทร์ (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง) ที่เป็นเพื่อนสนิท แม้พงษ์นรินทร์ จะไม่อยากให้วิภาวีไปก็ตาม ทั้ง 2 ให้สัญญากันว่าจะเขียนจดหมายถึงกัน เมื่อวิภาวีไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เธอก็รู้สึกได้ถึงปัญหาของครอบครัววัชระ และเด็กทั้ง 2 ต่างพยายามหาเรื่องแกล้งเธอ เพราะเด็กทั้ง 2 ไม่อยากได้พี่เลี้ยง วิภาวีได้คอยดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ความใกล้ชิดของวิภาวีและวัชระได้เริ่มก่อเกิดเป็นความรักขึ้น โดยที่ทั้ง 2 ไม่รู้ตัว วิภาวีจะเลือกใครระหว่างพงษ์นริทร์ชายที่ยอมทำเพื่อเธอได้ทุกอย่าง กับวัชระพ่อม่ายลูกติด ที่เธอรู้สึกดีด้วย

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “หัวใจ 4 สี”

ยังไม่มีรีวิว