หัวใจ 100 ห้อง

หัวใจ 100 ห้อง (2517/1974) ข้อความบนใบปิด บางกอกการภาพยนตร์ เสนอ ผลงานของ วินิจ ภักดีวิจิตร รักนี้เสพย์ได้หลายรส แต่ละรสมีฤทธิ์... หัวใจ 100 ห้อง จากคุกแดน “ขัง 8” ของ ดาวไสว ไพจิตร ปิยะมาศ โมนยะกุล สู่ห้องหับของหัวใจ พบกับ หลายอารมณ์ของมนุษย์จิตใคร่! กรุง ศรีวิไล ไพโรจน์ ใจสิงห์ นรา นพนิรันดร์ “แก้วพิสดาร” อรัญญา นามวงษ์ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร รองมิสออด๊าซ..กมลทิพย์ คันธรส จรัสศรี สายะศิลปี, บาหยัน พันธุ์โสภา, วิภาวดี ตรียะกุล, น้ำเงิน บุญหนัก และดาราควรแนะนำ บุษบง กัญพญา วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง วิสิทธิ์ แสนทวี กำกับแสง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ

 

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : หัวใจ 100 ห้อง
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 28 ธันวาคม 2517 (ฉายที่โรงภาพยนตร์สามย่าน-ศาลาเฉลิมไทย)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “หัวใจ 100 ห้อง”

ยังไม่มีรีวิว

หัวใจ 100 ห้อง (2517)