หัวใจมีตีน

หัวใจมีตีน (2515/1972) ข้อความบนใบปิด ศรีกรุงภาพยนตร์ ขอแนะนำ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ผัวเช่า ใหม่ เนื้อหา..ใหม่ ดารา.. ใหม่ เทคนิคการสร้างจาก ศรีกรุงภาพยนตร์ สัปดนเข้าไว้ ถ้า... หัวใจมีตีน บทประพันธ์ของ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ 35 ม.ม. สโคป สี เสียงในฟิล์ม เมตตา รุ่งรัตน์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, ธานินทร์ อินทรเทพ, อภิญญา วีระขจร, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ศรีสละ ทองธารา, ไกร ครรชิต สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ มานิต วสุวัต อำนวยการสร้าง ประกอบ แก้วประเสริฐ กำกับการแสดง ออสการ์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : หัวใจมีตีน
Name :
จัดจำหน่าย : ออสการ์
วันที่เข้าฉาย : 20 ตุลาคม 2515 (ฉายที่โรงภาพยนตร์คิงส์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “หัวใจมีตีน”

ยังไม่มีรีวิว

หัวใจมีตีน (2515)