หอหญิง

หอหญิง (2521/1978) ข้อความบนใบปิด บางกอกการภาพยนตร์ โดย วินิจ ภักดีวิจิตร หอหญิง ของ ดาวไสว ไพจิตร ความปรารถนาแห่งดวงจิตที่หญิงควรมีต่อหญิง วินิจ ภักดีวิจิตร ขอพาท่านสู่... ทุกซอกซอยของอารมณ์ กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ไพโรจน์ ใจสิงห์ เศรษฐา ศิระฉายา สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ปิยะมาศ โมนยะกุล วิยะดา อุมารินทร์ ผกาวดี บุญยะจิตติ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ น้ำใจ กาญจนวิจิตร วิจิตรา จันทร์อุไร อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ วิสิทธิ์ แสนทวี กำกับแสง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : หอหญิง
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “หอหญิง”

ยังไม่มีรีวิว

หอหญิง (2521)