หลานสาวคุณหญิง

หลานสาวคุณหญิง (2525/1982) ข้อความบนใบปิด คงคาเขตรโปรโมชั่น โดย กำชัย ห่อทองคำ เสนอ จากรวงข้าว ก้าวสู่ทำเนียบคุณหญิง หลานสาวคุณหญิง ของ สีฟ้า ลดาวัลย์ พล พลาพร มนฤดี ยมาภัย ลินดา ค้าธัญเจริญ ปรัชญา อัครพล ร่วมด้วย พิราวรรณ ประสพศาสตร์, นวลปรางค์ ตรีชิต, ประกอบ ไชยพิพัฒน์, รจิต ภิญโญวนิช, ดารารับเชิญ สมชาย สามิภักดิ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ พร้อมด้วยคุณหญิงคนใหม่ นันทวัน เมฆใหญ่ สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ ถ่ายภาพ วันชัย เติมจิตอารีย์ ดำเนินงานสร้าง ไพรัช สังวริบุตร-อารีย์ นักดนตรี ที่ปรึกษา สิริวัฒน์ คงคาเขตร กำกับการแสดง *ใบปิดวาดโดย ทองดี *เกร็ด -สร้างเป็นละครโทรทัศน์ดังนี้ ปี 2516 ช่อง 4 บางขุนพรหม จัดโดย อารีย์ นักดนตรี นำแสดงโดย ชุมพร เทพพิทักษ์, ศิริพร วงศ์สวัสดิ์, ภิญโญ ทองเจือ, เดือนเต็ม สาลิตุล (ในชื่อ จันทรา สาลิตุลย์) และเปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ปี 2522 ช่อง 9 จัดโดย อารีย์ นักดนตรี นำแสดงโดย อัศวิน รัตนประชา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ปรัชญา อัครพล, นวลปรางค์ ตรีชิต และนันทวัน เมฆใหญ่ #ThaiMoviePosters

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “หลานสาวคุณหญิง”

ยังไม่มีรีวิว