สาวน้อยร้อยรัก

2527

สาวน้อยร้อยรัก (2527/1984) ข้อความบนใบปิด จินตะหราฟิล์ม เสนอ สินจัย หงษ์ไทย พรพรรณ เกษมมัสสุ ประชัน 7 ซุปเปอร์เซ็กส์สตาร์ สาวน้อยร้อยรัก ทูน หิรัญทรัพย์ สินจัย หงษ์ไทย พรพรรณ เกษมมัสสุ จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก ยอด นครนายก พยัคฆ์ รามวาทิน, ไกร ครรชิต, กิตติ ดัสกร, สมชาย สามิภักดิ์, ปริม ประภาพร, ออยา นาวิน ดาราเกียรติยศ เชาว์ มีคุณสุต และ 5 นางแบบสาวสะคราญโฉม กุสุมา มารตี, ศันสนีย์ นิรมล, วิชชุลดา นภาลัย, พิมพา พัชราวลี, ปริศนา อิศราลักษณ์ พินิจ วงษ์ศิริ กำกับการแสดง สมเกียรติ ฤกษ์ดี ดำเนินงานสร้าง วิสิทธิ์ แสนทวี ถ่ายภาพ สุจิตรา ทหารหาญ อำนวยการสร้าง (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย ทองดี

เป็นคนแรกที่รีวิว “สาวน้อยร้อยรัก”

ยังไม่มีรีวิว