สามล้อซี.5

สามล้อซี.5 (2528/1985) ข้อความบนใบปิด บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์สร้างสรรค์ ส่งเสริมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี อย่างมีความสุข พร้อมที่จะต่อสู้ ดิ้นรนขวนขวาย เพื่อสร้างฐานะให้เจริญรุ่งเรือง อยู่ดีกินดี สามล้อซี.5 สรพงศ์ ชาตรี อนุสรา จันทรังษี นรีรัตน์ มนต์ศิริ ส.อาสนจินดา เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ เพชร ดาราฉาย สุวิชา มีแสงเงิน แบการแสดง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : สามล้อซี.5
Name :
ผลิตโดย : บัวหลวงภาพยนตร์
จัดจำหน่าย :
นำแสดงโดย : สรพงศ์ ชาตรี, อนุสรา จันทรังษี
วันที่เข้าฉาย : 2528

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “สามล้อซี.5”

ยังไม่มีรีวิว

สามล้อซี.5 (2528)