วีรบุรุษจอมโหด

วีรบุรุษจอมโหด (2519/1976) ข้อความบนใบปิด สังศิลป์ภาพยนตร์ สร้าง ทุกคนสู้ ลืมคำว่ากลัว เหลิงคำว่ากล้า เลือดไทยข้น คนไทยเข้ม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จง มา มา จนได้รับฉายาว่า... วีรบุรุษโหด สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, คมน์ อรรฆเดช, อนันต์ สัมมาทรัพย์, มรกต มหาราช และกฤษณ์ เนาว์กานต์ สมสกุล ยงประยูร อำนวยการสร้าง ฉลวย ศรีรัตนา กำกับการแสดง นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “วีรบุรุษจอมโหด”

ยังไม่มีรีวิว