วัยไฟ

วัยไฟ (2518/1975) อุเทน-ภาวนา ไพโรจน์ ใจสิงห์-รุ้งลาวัลย์ ข้อความบนใบปิด เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้สร้าง “หัวใจหิน” เสนอผลงานใหม่ ความรักลองไม่ได้ ความอยากลองได้ วัยไฟ THE SPARK อุเทน บุญยงค์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ภาวนา ชนะจิต รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ. ดามพ์ ดัสกร, ชาย มีคุณสุต, พิภพ ภู่ภิญโญ, ภุชงค์ นาคราช เชาว์ มีคุณสุต อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง ศานิต รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ คุณาวุฒิ ที่ปรึกษา ชาย มีคุณสุต ดำเนินงาน

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : วัยไฟ
Name : THE SPARK
จัดจำหน่าย : บางกอกการภาพยนตร์
วันที่เข้าฉาย : 19 กรกฎาคม 2518 (ฉายที่โรงภาพยนตร์แกรนด์-สามย่าน)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “วัยไฟ”

ยังไม่มีรีวิว

วัยไฟ (2518)