ลุยแหลก

ลุยแหลก (2520/1977) ข้อความบนใบปิด สมโภชน์ภาพยนตร์ โดย รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์ เสนอผลงานอันดับ 2 ดุเดือด เลือดร้อน เมื่อพวกกูจะลุย ก็ต้อง... ลุยแหลก ของ...ศิวฤทธิ์ กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี อุเทน บุญยงค์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ลักษณ์ อภิชาติ ภาวนา ชนะจิต ปิยะมาศ โมนยะกุล เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ดามพ์ ดัสกร, ทักษิณ แจ่มผล, โดม สิงห์โมฬี, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ช้าง, ออยา นาวิน, ทองฮะ, โขมพัสตร์ อรรถยา สมโภชน์ โพธิรัตน์ กำกับการแสดง รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์ อำนวยการสร้าง พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ เมฆ เสรี กำกับบท แดน กฤษดา สร้างบท อรรคพล พงศกรนภดล, วัลยา พงศกรนภดล ผู้อุปการะ สมโภชน์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ลุยแหลก
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 7 ตุลาคม 2520

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ลุยแหลก”

ยังไม่มีรีวิว

ลุยแหลก (2520)