ลานสาวกอด

ลานสาวกอด (2515/1972) ข้อความบนใบปิด สมนึกภาพยนตร์ เสนอผลงานชั้นสุดยอด ลานสาวกอด ครรชิต ขวัญประชา เพชรา เชาวราษฎร์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ ทักษิณ แจ่มผล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เมตตา รุ่งรัตน์, ภูษิต อภิมันต์, ปริม ประภาพร, เยาวเรศ นิสากร, พฤหัส บุญหลง, ศรีสละ ทองธารา, ดลนภา โสภี, ฤทธี นฤบาล, ทศ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อก พบลูกทุ่งยอดนิยม ระพิน ภูไท, สมัย อ่อนวงศ์, สังข์ทอง สีใส, กิ่งดาว จันทร์สวัสดิ์ และ ‘ดิ อิมพอสสิเบิ้ล’ ไพบูลย์ บุตรขัน ประพันธ์เรื่องและ 9 เพลงเอก ซูเปอร์ซีเนมาสโคป 35 ม.ม. สี เสียงในฟิล์ม “วีระโชติ” อำนวยการแสดง สมนึก เหมบุตร อำนวยการสร้าง ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ จินตนาฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ลานสาวกอด
Name :
ผลิตโดย : สมนึกภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : จินตนาฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 28 เมษายน 2515 (ฉายที่ศาลาเฉลิมไทย)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ลานสาวกอด”

ยังไม่มีรีวิว

ลานสาวกอด (2515)