ราชสีห์ดง

ราชสีห์ดง (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ศิริวรรณภาพยนตร์ โดย..พันธุ์งาม บูรณากาล เสนอ ในน้ำ ข้าฯคือสมอเหล็ก บนบก ข้าฯคือยอดเหล็กไหล ในอากาศ ข้าฯคือพญาครุฑไทย ป่าดงพงไพร ข้าฯคือราชสีห์ดง ราชสีห์ดง THE LION สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, พิภพ ภู่ภิญโญ, แพน บอระเพ็ด, ภุชงค์ นาคราช, เมือง อพอลโล่, อมร, นที, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ม้วย, ศักดิ์, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, ฉกาจ, บุญส่ง ดวงดารา, วาสนา, ด.ช.ธวัชชัย ขอแนะนำพระเอกวัยรุ่นจากรั้วรามคำแหง ปวิตต์ นิมิตรวงษ์ และดาราจอแก้ว ชาติ ชโลธร, พจมาน แสงเดือนฉาย ปวาฬ จินตกานนท์ ดำเนินงาน ชลอ ไตรตรองศร สร้างเรื่อง-บท จรัล พรหมรังษี กำกับ นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ สง่า สัมพันธุ์นนท์ ที่ปรึกษา โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ราชสีห์ดง
Name : THE LION
จัดจำหน่าย : โคลีเซี่ยมฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 31 ธันวาคม 2520

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ราชสีห์ดง”

ยังไม่มีรีวิว

ราชสีห์ดง (2520)