รักเต็มเปา

รักเต็มเปา (2521/1978) ข้อความบนใบปิด บริษัทศรีสยามโปรดั๊คชั่นจำกัด รักเต็มเปา สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ นัยนา ชีวานันท์ เศรษฐา ศิระฉายา ดอน สอนระเบียบ ช่อเพชร ชัยเนตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สมบูรณ์ สุขีนัย, นัฐ ไชยยงค์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จุ่น, จำลักษณ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สุวิน สว่างรัตน์ พจน์ ศิริพันธ์ กำกับการแสดง สาธิต คล่องเวสสะ อำนวยการสร้าง สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : รักเต็มเปา
Name :
จัดจำหน่าย : สีบุญเรืองฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 4 กุมภาพันธ์ 2521 (ฉายที่โรงภาพยนตร์พระโขนงรามา-ศาลาเฉลิมกรุง)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “รักเต็มเปา”

ยังไม่มีรีวิว

รักเต็มเปา (2521)