รักคืนเรือน

รักคืนเรือน (2515/1972) ข้อความบนใบปิด พันธุ์ทองภาพยนตร์ เสนอ รักคืนเรือน ของ ช่อลัดา สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี เมตตา รุ่งรัตน์ ทม วิศวชาติ นำ พร้อมด้วย ไกร ครรชิต, อรสา อิศรางกูร, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ดาวน้อย ดวงใหญ่, สังข์ทอง สีใส, ดรุณี ชื่นสกุล และดาราประกอบอีกมาก ฟัง 6 เพลง 35 ม.ม. หวานชื่น จินดา พันธุ์ทองดี อำนวยการสร้าง อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ อดิสรณ์ กำกับการแสดง วีระ พิทักษ์รัตนาชัย ที่ปรึกษา/อุปการะ รัตนาชัยฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : รักคืนเรือน
Name :
จัดจำหน่าย : รัตนาชัยฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 6 ตุลาคม 2515 (ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “รักคืนเรือน”

ยังไม่มีรีวิว

รักคืนเรือน (2515)