ยันต์สู้ผี

ยันต์สู้ผี (2527/1984) ข้อความบนใบปิด ศรีแพรโปรดักชั่น โดย นพวรรณ ยันต์ดิลก สร้าง หนังผีดูมันส์ ต้อง... ยันต์สู้ผี ของ ศรีแพร “น้ำมนต์” กำกับการแสดง ธนิต พงษ์มนูญ วัลลภ นพสมบูรณ์ สมศักดิ์ ชัยสงคราม, นที บุนนาค, เนตร นที, สงัด เพ็ญแข, รพีพรรณ จันทรา, ปรางค์, นาคบุน, น้อย โพธิ์งาม, ยาว น่ารัก, เดช ดำเกิง, ชีวิต อิสระ, ยง หน้ามอต, บรรพต พลขันธุ์, จริยา สอนเขียว, ทม ศรีวัฒนา สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ นพวรรณ ยันต์ดิลก อำนวยการสร้าง “พันธ์ 75” กำกับศิลป์-ฉาก ศรีแพร ดำเนินงาน บุษกร กำกับบท ส.นาวีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

เป็นคนแรกที่รีวิว “ยันต์สู้ผี”

ยังไม่มีรีวิว