พุดตาน

พุดตาน (2514/1971) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ พุดตาน บทประพันธ์ ของ รุ่งรัชนี สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทม วิศวชาติ, มนัส บุณยเกียรติ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อภิญญา วีระขจร, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุมาลี ทองหล่อ, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, หม่อมชั้น พวงวัน ฯลฯ ฟัง 6 เพลงเอกในระบบ 35 ม.ม. ปง อัศวินิกุล ถ่าย 35 ม.ม. เฉลิม ถ่าย 16 ม.ม. หวน รัตนงาม กำกับ สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง รัตนาชัยฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : พุดตาน
Name :
ผลิตโดย : ปฏิมาภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : รัตนาชัยฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 23 กรกฎาคม 2514

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “พุดตาน”

ยังไม่มีรีวิว

พุดตาน (2514)