ผมรักคุณ

ผมรักคุณ (2522/1979) ข้อความบนใบปิด นัฐพงศ์ภาพยนตร์ โดย นัฐพงศ์ ทองศิริ เสนอ ภูผาเปรียบ “หัวใจรัก” สลักมั่น ท้องนภานั่นคือ “ความรัก” อันไพศาล เปรียบปรานเช่น “ผมรักคุณ” ผมรักคุณ ไพโรจน์ สังวริบุตร พิศมัย วิไลศักดิ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เศรษฐา ศิระฉายา, รุ่งนภา กลมกล่อม, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พัชรา กุญชร, บู๊ วิบูลย์นันท์, วิชา วัชระ, ประพันธ์ ลมูลวงศ์, มารศรี ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง นัฐพงศ์ ทองศิริ อำนวยการสร้าง ไวย วิทยา บทภาพยนตร์ ชาญ คำเปลี่ยน ถ่ายภาพ ปราจีณ ทรงเผ่า เพลง ประยุทธ ลีลาไว ดำเนินงานสร้าง ถ่ายทำที่เนปาล “หลังคาของโลก”

 

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ผมรักคุณ
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 8 มิถุนายน 2548

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ผมรักคุณ”

ยังไม่มีรีวิว

ผมรักคุณ (2522)