ป่าลั่น

ป่าลั่น (2511/1968) ข้อความบนใบปิด อัมพรภาพยนตร์ สร้าง เพราะ...ลูกแม่ เกิดมาได้ชื่อว่า..ลูกกาฝาก ใจของแม่จึงร่ำร้องเรียกหาศักดิ์ศรี ของ สาวบ้านนอก... จึงขอนำท่านพบกับเรื่องราวอันล้นฟ้า จากภาพยนตร์มาตรฐาน... ป่าลั่น จากบทประพันธ์ของ เสนีย์ บุษปะเกศ มาสั่นสะเทือนอารมณ์ท่าน จากเหล่าดารายอดศิวิไล พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฤทธี นฤบาล, อนุชา รัตนมาลย์, ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สน่ำ, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ทองฮะ, สีเทา, และด.ช.ภูมิภัทร์ นาวานุเคราะห์ อัมพร ประทีปเสน อำนวยการสร้าง สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ สุวีระ กำกับการแสดง ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ป่าลั่น
Name :
ผลิตโดย : อัมพรภาพยนตร์
จัดจำหน่าย : ร่วมใจฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 28 พฤศจิกายน 2511

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ป่าลั่น”

ยังไม่มีรีวิว

ป่าลั่น (2511)