ป่าทรายทอง

ป่าทรายทอง (2518/1975) ข้อความบนใบปิด กรุงเกษมภาพยนตร์ พงษ์พันธ์ เพลินใจ อำนวยการสร้าง เมื่อนรกเกิดความบ้า... โลกนี้จึงมี ป่าทรายทอง... ป่าทรายทอง ของ ไพร วิษณุ สมบัติ เมทะนี วิยะดา อุมารินทร์ มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์, ศศิมา สิงห์ศิริ, จำรญ หนวดจิ๋ม, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, สุวิน สว่างรัตน์, ทานทัต วิภาตะโยธิน, โขน ศักดิ์สิทธิ์, ชาณีย์ ยอดชัย, แอ๋ นุชเล็ก, เมฆ เมืองกรุง เฉลิม บุตรบรุษ ถ่ายภาพ เทพา สร้างบทภายนตร์ ปริทรรศน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ป่าทรายทอง
Name :
จัดจำหน่าย : ปริทรรศน์ฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 30 ธันวาคม 2518 (ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ป่าทรายทอง”

ยังไม่มีรีวิว

ป่าทรายทอง (2518)