ประกาศิตนักเลง

ประกาศิตนักเลง (2525/1982) ข้อความบนใบปิด ซูเปอร์ฟิล์ม สร้างประกันคุณภาพ โหดกว่า...เหนือชั้นกว่า ยอดนักเลง.. แค้นสุดแค้น จึงเป็น..เพชฌฆาตโหด..! ประกาศิตนักเลง โดย กมลพันธ์-พาพร สรพงศ์ ชาตรี ปิยะมาศ โมนยะกุล พอเจตน์ แก่นเพชร พิราวรรณ ประสพศาสตร์, รอง เค้ามูลคดี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มานพ อัศวเทพ, ทม วิศวชาติ, มารศรี, เทอด ดาวไท, พิภพ ภู่ภิญโญ, กมลพันธ์ สันติธาดา, ฉัตร มงคลชัย, เวียง, โกร่ง กางเกงแดง, นัดดา นารีรัตน์ และ สังข์ทอง สีใส มิตร นิมิตโชตินัย ถ่ายภาพ พินิจ วงษ์ศิริ ผู้ช่วยกำกับ ชาย นิมิตรโชตินัย กำกับการแสดง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ประกาศิตนักเลง
Name :
ผลิตโดย : ซูเปอร์ฟิล์ม
จัดจำหน่าย :
นำแสดงโดย : สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, พอเจตน์ แก่นเพชร, พิราวรรณ ประสพศาสตร์
วันที่เข้าฉาย : 2525

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ประกาศิตนักเลง”

ยังไม่มีรีวิว

ประกาศิตนักเลง (2525)