บุกเดี่ยว

บุกเดี่ยว (2529/1986) ข้อความบนใบปิด ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ศราวุฒิ เก่งทุกทาง และขอแนะนำ อุมาภรณ์ ศรีวรรณ วีรกรรมอันห้าวหาญที่จะต้องจารึกถึง บุกเดี่ยว นคร เอี่ยมสะอาด, เอก พรหมคล้าย, ซูกุด น้ำจัน, โทน ทักษภิรมย์, รมย์ อักษรเนียม, จำรัส ฮะเติ้ง, หยาดน้ำฝน, แอ๊ดยู๊ด, สุมณฑา ไชยประนัง เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ วงศ์สยาม “สุนิชา” สร้างเรื่อง ประโชติ ณ.วังกูร อำนวยการสร้าง ผลิตโดยทีมงาน “ยังเติร์ก”

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : บุกเดี่ยว
Name :
ผลิตโดย : ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น
จัดจำหน่าย :
นำแสดงโดย : นคร เอี่ยมสอาด, เอก พรหมคล้าย
วันที่เข้าฉาย : 2529

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “บุกเดี่ยว”

ยังไม่มีรีวิว

บุกเดี่ยว (2529)