นักล่าผาทอง

นักล่าผาทอง (2521/1978) ข้อความบนใบปิด สิริรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ ผลงานอันดับ 2 ของ รังษิโยภาพยนตร์ นักล่าผาทอง ศักดิ์ สุริยา “คุณค่าของคนอยู่ที่ใจ การให้อภัยนั้นดี แต่เมื่ออภัยแล้ว มันย่ำเราเป็นผงคลี ก็ต้องตีให้มันดิ้นเป็นธุลี” กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี มยุรา ธนะบุตร ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นรา นพนิรันดร์, สมชาย สามิภักดิ์, ทม วิศวชาติ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มารศรี อิศรางกูร, พัชรี, ฉัตร มงคลชัย ฯลฯ สันทัด ศรีสัมพันธ์ กำกับการแสดง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : นักล่าผาทอง
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 18 พฤศจิกายน 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “นักล่าผาทอง”

ยังไม่มีรีวิว

นักล่าผาทอง (2521)