ธามนิว ย้อนเวลาให้เธอรัก

ธามนิว ย้อนเวลาให้เธอรัก Thyme & New l Turn Back Time (2563/2020) ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาโครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ (Special Project) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาการสื่อสารมวลชน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักแสดงและทีมงาน

ภาสภูเบศ คมสาคร

รามตอนเด็ก (นักแสดงสมทบ)

กัญญา เทียมเมฆ

เดือน (นักแสดงสมทบ)

อรอนงค์ รักเดช

แม่วิไล (นักแสดงสมทบ)

ศุภกิจ ตรงตั้งเตชะสี

เต้ (นักแสดงสมทบ)

ปวัณรัตน์ นิชำนาญ

นักศึกษาในห้องเรียน (นักแสดงสมทบ)

ศิริลักษณ์ โคสาสี

นักศึกษาในห้องเรียน (นักแสดงสมทบ)

จิระนันท์ ตาลาว

เพื่อนบ้าน (นักแสดงสมทบ)

กัศรานันท์ เมืองช้าง

เพื่อนบ้าน (นักแสดงสมทบ)

กํากับการแสดง

เป็นคนแรกที่รีวิว “ธามนิว ย้อนเวลาให้เธอรัก”

ยังไม่มีรีวิว