ทุ่งทมิฬ

ทุ่งทมิฬ (2493/1950) เป็นเรื่องชีวิตที่เปนไปได้ของลูกชาวทุ่ง เปนเรื่องของชายใจพระซึ่งถูกเหตุการณ์และเพื่อนฝูงบีบรัดข่มเหงให้เปนโจร แต่เมื่อกลายเปนโจรแล้วก็เปนโจรที่เต็มไปด้วยความเมตตาจิตต์และต้องเผชิญกับบรรดาศัตรูด้วยเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบอย่างคมคายตลอดทั้งเรื่อง (ที่มา: หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 6 สิงหาคม พ.ศ. 2493)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ทุ่งทมิฬ
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 24 พฤศจิกายน 2493 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เท็กซัส)
เป็นคนแรกที่รีวิว “ทุ่งทมิฬ”

ยังไม่มีรีวิว

ทุ่งทมิฬ (2493)