ทมิฬดง

ทมิฬดง (2519/1976) ข้อความบนใบปิด กรุงเทพฯการฟิล์ม เสนอ ความโหดเหี้ยม-ทารุณ ในป่าลึกกลางเมืองไทยสุดสยอง ทมิฬดง นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ โสภา สถาพร, แมน ธีระพล, ไกร ครรชิต, ชฎาพร วชิรปราณี, ถวัลย์ คีรีวัต, โขน หมอผี สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ฉลวย ศรีรัตนา กำกับการแสดง กรุงเทพฯ การฟิล์ม ดำเนินงานสร้าง *ใบปิดวาดโดย ชวนะ (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “ทมิฬดง”

ยังไม่มีรีวิว