ชายชาตรี

ชายชาตรี (2507/1964) ข้อความบนใบปิด ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ สู้ด้วยเลือดเนื้อ สู้ด้วยชีวิต สู้ด้วยความคิด สู้อย่าง... ชายชาตรี บทประพันธ์ของ ส.เนาวราช นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ พันคำ ประจวบ ฤกษ์ยามดี อดุลย์ ดุลยรัตน์ เชาว์ แคล่วคล่อง วิไลวรรณ วัฒนพานิช ปรียา รุ่งเรือง อุษา อัจฉรานิมิตร แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ พร้อมด้วย ชุมพร เทพพิทักษ์, ทองฮะ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทานทัต วิภาตะโยธิน, หม่อมชั้น พวงวัน อุไร ศิริสมบัติ ฝ่ายศิลป์ แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ แท้ ประกาศวุฒิสาร อำนวยการสร้าง เนรมิต กำกับการแสดง

 

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ชายชาตรี
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 28 สิงหาคม 2507 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ชายชาตรี”

ยังไม่มีรีวิว

ชายชาตรี (2507)