จำเลยสวาท

2518

จำเลยสวาท (2518/1975) สมบัติ-อรัญญา ข้อความบนใบปิด เทพศิลปภาพยนตร์ เสนอ รักหนึ่ง บริสุทธิ์ รักหนึ่ง ทาสน้ำเงิน รักหนึ่ง ไม่เดียงสา รักหนึ่ง เจนโลก ทั้งหมดแต่ละคน ตกอยู่ในชุมทางชีวิต ซ่าน...แสบ จำเลยสวาท ของ รุ่งจิตร์ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ศศิมา สิงห์ศิริ นำ สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพและกำกับแสง วัชรี อรรถไกวัลวที อำนวยการสร้าง พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : จำเลยสวาท
Name :
จัดจำหน่าย : มงคลฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 11 เมษายน 2518

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “จำเลยสวาท”

ยังไม่มีรีวิว

จำเลยสวาท (2518)