จันทร์เจ้า

จันทร์เจ้า (2510/1967) ข้อความบนใบปิด กรุงเกษมภาพยนตร์ เสนอ เพื่อลบสถิติตัวเองให้เหนือกว่า “แว่วเสียงยูงทอง” “น้ำค้าง” “มือนาง” “โนรี” จันทร์เจ้า ของ ชุติมา สุวรรณรัต ชุดา เสนีย์วงศ์ อำนวยการสร้าง ชุติมา สุวรรณรัต ดำเนินงาน ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ คุณหญิง กำกับการแสดง จากละครวิทยุชื่อดังคณะ “แก้วฟ้า” “รพีพร” สร้างบท นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, กัณฑรีย์ นาคประภา, ชฎาพร วชิรปราณี, ประภาศรี เทพรักษา, มนัส บุณยเกียรติ, สมพล กงสุวรรณ, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน, ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณรัต พร้อมด้วย นวลศรี, สมโภชน์, ชื้นแฉะ, ระเบียบ, ทองถม บริษัทกรุงเกษมภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : จันทร์เจ้า
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 28 ธันวาคม 2510

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “จันทร์เจ้า”

ยังไม่มีรีวิว

จันทร์เจ้า (2510)