คุณหญิงตราตั้ง

2528

คุณหญิงตราตั้ง (2528/1985) ข้อความบนใบปิด เอ.เอส.โปรดักชั่น เสนอ เธอ...มีชีวิตที่เข้มข้น!! เธอ...เสียสละร่างกายอันสวยสดและต่อสู้ชีวิตจนได้เป็น... คุณหญิงตราตั้ง ของ จำลักษณ์ สินจัย หงษ์ไทย อภิชาติ หาลำเจียก อนุสรณ์ เดชะปัญญา ขอแนะนำนางเอกใหม่ ปาริชาติ วิริยานุภาพ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, มารศรี อิศรางกูร, มารศรี ณ บางช้าง, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, พิศมัย วิไลศักดิ์, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ศิริ ศิริจินดา, ปิแอร์ พรเทพ เทพมงคล กำกับการแสดง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ มาลัยพงษ์ ดำเนินงานสร้าง สมศักดิ์ พรพงษ์ อำนวยการสร้าง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : คุณหญิงตราตั้ง
Name :
ผลิตโดย : เอ.เอส.โปรดักชั่น
จัดจำหน่าย :
นำแสดงโดย : สินจัย เปล่งพานิช, อภิชาติ หาลำเจียก
วันที่เข้าฉาย : 2528

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “คุณหญิงตราตั้ง”

ยังไม่มีรีวิว

คุณหญิงตราตั้ง (2528)