เคหาสน์ดาว

เคหาสน์ดาว (2535/1992)

เป็นคนแรกที่รีวิว “เคหาสน์ดาว”

ยังไม่มีรีวิว

นักแสดงและทีมงาน

แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง

คุณเขียว (สงคราม สัมพันธ์พงษ์)

วรวุฒิ ธีระพล

คุณปู (ปูชนีย์)

ป้อ ปริญญ์ วิกรานต์

ทวนธน (ทวน)/พี่ทวน

รอง เค้ามูลคดี

"สงกรานต์ สัมพันธ์พงษ์" พ่อของเขียว

ติ๋ว อรสา พรหมประทาน

"ราณี" แม่ของแสนเสน่ห์

ต้อย เศรษฐา ศิระฉายา

"บัญชา อัศวภิรมย์สุขสันต์" พ่อของแสนเสน่ห์

ศรัทธา ศรัทธาทิพย์

"ป๋อง" เพื่อนของเขียว

ธัชชัย ปาละกูล

"เข้ม" เพื่อนของเขียว

สรพงศ์ เอื้อชูชัย

"ก๋อย" เพื่อนของเขียว

เกียรติศักดิ์ อุดมนาค (เสนาหอย)

"เชษฐ์" เพื่อนของเขียว

กํากับการแสดง