หมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา

หมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา (2553/2010) "หมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา" ละครที่มีเค้าโครงมาจากชีวิตจริงของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ผลักดันให้เกิดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้วยเหตุผลที่ว่ายังมีประชาชนที่ยากจนและเจ็บป่วยจำนวนมากที่รัฐต้องให้การดูแล จากประสบการณ์ที่ได้เป็นหมอที่โรงพยาบาลราษีไศล ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวย ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

รางวัล : ได้รับรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 25 

เป็นคนแรกที่รีวิว “หมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา”

ยังไม่มีรีวิว

นักแสดงและทีมงาน