นางเสือง

นางเสือง (2535/1992)

เป็นคนแรกที่รีวิว “นางเสือง”

ยังไม่มีรีวิว

นักแสดงและทีมงาน

อร อรอนงค์ ปัญญาวงศ์

นางเสือง (มเหสีของพ่อขุนบางกลางท่าว)

บิลลี่ โอแกน

พ่อขุนบางกลางท่าว (พระนามเดินของ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์)

ยุ้ย ปัทมวรรณ นิยม

นางคำ (นางในของนางเสือง)

ต้อม รชนีกร พันธ์มณี

สิขรเทวี (มเหสีของพ่อขุนผาเมือง)

โด่ง ธานินทร์ ทัพมงคล

โขลญลำพง (อุปราชขอม)