ดับเจ้าพ่อ (2527)
ดับเจ้าพ่อ (2527/1984) ข้อความบนใบปิด PSL โปรดักชั่น เสนอ ฆ่าปนเสียงเพลง มันคือนักเลงที่มียี่ห้อ! ดับเจ้าพ่อ ทูน หิรัญทรัพย์ สมบัติ เมทะนี อภิรดี ภวภูตานนท์ กรุง ศรีวิไล นาท ภูวนัย สมจินต์ ธรรมทัต มานพ อัศวเทพ, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, นาวี, วิยะดา อุมารินทร์, จักรกริช, เทพ เทียนชัย, อดิศร เวชสกล, พิทักษ์ ขุมทอง หนึ่งฤทัย-วิสุทธ์ เศวตามร์ ลิเกคณะ บรรหาญ ศิษย์หอมหวล และนักร้องลูกทุ่ง เสรี รุ่งสว่าง, ตลกคณะ เบบี้ ดำเกิง สิงห์ขรณ์ กำกับการแสดง น้อยเสวต สร้างบท ธีระ แอคะรัตน์ ถ่ายภาพ P.S.L.โปรดักชั่น จำหน่าย
แผ่นดินเหล็ก (2526)
แผ่นดินเหล็ก (2526/1983) ข้อความบนใบปิด PSL โปรดักชั่น สร้าง ปั้น กรวด, หิน, ดิน, ทราย ให้กลายเป็น... แผ่นดินเหล็ก ของ ดอน บางกระดาน ดำเกิง สิงห์ขรณ์ กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี นันทิดา แก้วบัวสาย แวว มยุรา นาวี สุวรรณทับ, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, ไพรวัลย์ ลูกเพชร, ทวีป กายภาค, ประมวล อุทยานิค, เอกรินทร์ ชัยนรินทร์, วสันต์ ศักดิ์ศรี, พรทิพย์ ศรีปัญญา, เทพ เทียนชัย, ชาณีย์ ยอดชัย, ประมินทร์, เชษฐ์, ยงค์, สาน, หม๋วย, อาจ, ตลกคณะ “เบบี้” ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ ทม นทีทอง, กุศล กมลสิงห์, ก้อง กาจกำแหง ประพันธ์เพลง P.S.L.โปรดักชั่น จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ