1 นรกโลกันตร์ (2527)
1 นรกโลกันตร์ (2527/1984) ข้อความบนใบปิด A TORANONG FILM ทรนง ศรีเชื้อ อำนวยการสร้าง ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นมีการต่อสู้ 1 นรกโลกันตร์ ONE MAN SHOW สุขุม เมธาวนิช กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี รพีพรรณ กรสกุล ร่วมด้วย พยัคฆ์ รามวาทิน, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ภิญโญ ปานนุ้ย, กิตติ ดัสกร, เจิดพันธ์ เมธา, ซ่าส์ หมาว้อ, จ้อ นินจา, ยอด โพธิ์เงิน, เปี๊ยก ปัตตานี และ ไชยัณห์ สรไกร ทรนง ศรีเชื้อ บทภาพยนตร์ พิพัฒน์ พยัคฆะ-สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ ม.ล.วราภา เกษมศรี ตัดต่อลำดับภาพ มงกุฎ พวงช้อย กำกับศิลปกรรม กฤษณพงษ์ นาคธน ผู้ช่วยผู้กำกับ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ