เมียสองต้องห้าม (2524)
เมียสองต้องห้าม (2524/1981) ข้อความบนใบปิด หากหัวใจปราศจากสุข สิ่งใดจะทดแทนได้ 448 โปรโมชั่น เสนอ เมียสองต้องห้าม ของ สิรี เสาวรถย์ พอเจตน์ แก่นเพชร อาภาพร กรทิพย์ พิศมัย วิไลศักดิ์ วิยะดา อุมารินทร์ ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ป.ชื่นประโยชน์ สันติ เอนกนนท์ กำกับการแสดง บริบูรณ์ ถ่ายภาพ ญณ บทภาพยนตร์ จำเนียร สุดสงวน ธุรกิจ สงวนจิต กุลวานิชย์-แดง ร้อยบาง อำนวยการสร้าง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ