ตะวันอ้อมข้าว (2521)
ตะวันอ้อมข้าว (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ไดมอนด์ริงโปรดักชั่น เสนอ สมชาย เจริญวัชร์วิทย์ อำนวยการสร้าง ชรินทร์ ทองสิงห์ กำกับการแสดง รวงข้าวสีทองที่ชูชัน ดวงตะวันยังอ้อมด้วยความเคารพ เกิดเป็นคนอย่าลืมพระคุณคน ตะวันอ้อมข้าว ของ ปณิดา สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิยะดา อุมารินทร์ เรวดี ปัตตะพงษ์ พิศาล อัครเศรณี ภิญโญ ปานนุ้ย อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, บุญส่ง เคหะทัต, ด.ช.เอ๋-อวบ สมชาติ, ด.ช.สงกรานต์-ด.ญ.ขวัญหญิง บุญสลับ, ด.ญ.เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพชร, ด.ช.สนิท แก้วดี ชาย เจริญดี ดำเนินงานสร้าง ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ บดินทร์ ลำดับภาพ
วัยอาละวาด (2521)
วัยอาละวาด (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ไดมอนด์ริ๊ง โดย สมชาย เจริญวัชรวิทย์ เสนอ “พิสูจน์กันหน่อยว่า เวลาไหน...ทำไม? จึงเรียกเราว่า..เป็น..” วัยอาละวาด ของ เบญจมินทร์ พิศมัย วิไลศักดิ์ วิยะดา อุมารินทร์ นิภาพร นงนุช ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ ดาราเกียรติยศ “พันคำ” ขอแนะนำ บัญชา แคล่วคล่อง, รุ่งจิตร พรพาณิช สมชาย เจริญวัชรวิทย์ อำนวยการสร้าง นิวัติ รอมณี ถ่ายภาพ เบญจมินทร์ สร้างบท-กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ