พระรถเมรี (2524)
พระรถ เมรี นางสิบสอง (2524/1981) ข้อความบนใบปิด เอเพ็กซ์ภาพยนตร์ เสนอ โรงถ่ายไชโย รังสิต สร้าง สมโพธิ แสงเดือนฉาย กำกับเทคนิค เนรมิต กำกับการแสดง พระรถ เมรี นางสิบสอง ทูน หิรัญทรัพย์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ อำภา ภูษิต, ดามพ์ ดัสกร, รณ ฤทธิชัย, ดวงชีวัน โกมลเสน, เมตตา รุ่งรัตน์,จันทนา ศิริผล, สีเทา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร,สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ชมเทคนิคมหัศจรรย์ระดับโลก! ยักษ์ตัวใหญ่เท่าภูเขากินคนทั้งเมือง! ถิ่นมะงั่วหาว มะนาวโห่!

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ