ขุนช้างขุนแผน ตอน จับเสน่ห์เถรขวาด (2492)
ขุนช้างขุนแผน ตอน จับเสน่ห์เถรขวาด (2492/1949) พระไวยออกไปรบกับพลายชุมพลแต่ถูกขุนแผนไล่ฟันจนแตกทัพ พระไวยจึงเข้ามากราบทูลพระพันวษาว่าขุนแผนและพลายชุมพลเป็นกบฏ พระพันวษารับสั่งให้ศรีมาลาไปรับขุนแผนกับพลายชุมพลมาเข้าเฝ้า เพื่อถามถึงสาเหตุที่ทะเลาะกับพระไวย ขุนแผนกับพลายชุมพลกราบทูลว่า พระไวยถูกสร้อยฟ้าทำเสน่ห์มิหนำซ้ำยังเฆี่ยนตีศรีมาลา พระพันวษายังไม่เชื่อดี จึงตรัสว่าหากเป็นเช่นนั้นจริง ให้ขุนแผนจับตัวคนทำเสน่ห์พระไวยให้ได้ จึงจะอภัยโทษพลายชุมพล ขุนแผนรับคำโดยมีจมื่นศรีเสาวลักษณ์ไปเป็นพยานในการจับตัวคนทำเสน่ห์

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ