กามเทพหัวเราะ (2521/1978) ข้อความบนใบปิด แววโปรดัคชั่น เสนอ กามเทพหัวเราะ ของ...เบญจนาท นฤมล วิฑูรย์ กรุณา ลลนา สุลาวัลย์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อรสา อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, ทองฮะ, ล้อต๊อก, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สุวิน สว่างรัตน์, เทวฤทธิ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ท้วม ทรนง, ทองแถม, นิดหน่อย, น้องหนู, สาธิต, พิสิษฐ์, ปิยะวรรณ กองแก้ว, คณะตลก “สี่สลึง” พร้อมด้วยขบวนการ บ๊องส์ เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม พิชัย สัตยาพันธุ์ ดำเนินงานสร้าง ธนาชัย ชิโนทัย สร้างบทภาพยนตร์ แววตา สัตยาพันธุ์ อำนวยการสร้าง ช.พจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย สมพงษ์ ตรีบุบผา กำกับการแสดง (ที่มา :Thai Movie Posters)

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ