ทาสผยอง (2508)
ทาสผยอง (2508/1965) ข้อความบนใบปิด วัชราภรณ์ภาพยนตร์ ทาสผยอง จากบทประพันธ์ของ วิจิตต์ สุวรรณสันต์ ธม ธาตรี ผู้สร้างบท ทับเทวา, ใจเพชร, วังเสือ อย่างสุดฝีมือจากปลายปากกาแก้ว มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, สมควร กระจ่างศาสตร์, สังเวียน หาญบุญตรง, ถวัลย์ คีรีวัตร, สมพล กงสุวรรณ, เสน่ห์ โกมารชุน, หม่อมชั้น พวงวัน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม นำแสดง มิตร ชัยบัญชา เพชรางามผ่อง มาเจอ หม่อมชั้นนวลน้อง ใน ทาสผยอง ดีจัง พบกันครั้งใดไม่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรเท่า..ใน..ทาสผยอง สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง ปานเทพ กุยโกมุท ถ่ายภาพ อาจารย์กี่ สร้างฉาก ทวี แอคะรัตน์-พำนัก บุญบำรุง อำนวยการสร้าง วัชราภรณ์ ดำเนินงาน เอกรัตน์ภาพยนตร์ จำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ