เกิดเป็นชาย (2512)
เกิดเป็นชาย (2512/1969) ข้อความบนใบปิด เบญจมิตรภาพยนตร์ เสนอ เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เกิดเป็นชายยิ่งยากกว่าหลายเท่า เกิดเป็นชาย ของ ภูธัย กันชน จากนิตยสาร ดรุณี นำโดย สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ ชุมพร เทพพิทักษ์, แก่นใจ มีนะนิษฐ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง กุลนฑี อำนวยการสร้าง ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
ทรายแก้ว (2511)
ทรายแก้ว (2511/1968) สมบัติ-เนาวรัตน์ วัชรา ข้อความบนใบปิด เบญจมิตรภาพยนตร์ เสนอ ทรายแก้ว จากละครวิทยุคณะ รุ่งฤดี นำโดย สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ วัชรา อนุชา รัตนมาลย์, ปริม ประภาพร, วิน วิษณุรักษ์, พร ไพโรจน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มนัส บุณยเกียรติ, รังสิมา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเทา ขอแนะนำ เยาวลักษณ์ พนมกร แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ สวัสดิ์ วิเศษพงษ์ อุปการะ บทละครวิทยุของ วิจิตร์ สุวรรณสันต์ ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง ศิวาพรฟิล์ม จัดจำหน่าย
ทะเลเงิน (2510)
ทะเลเงิน (2510/1967) ข้อความบนใบปิด เบญจมิตรภาพยนตร์ เสนอ ร่อนเร่ไปกลางทะเล เช้าฮาเย็นเฮกันกลางทะเล...! ชีวิตของชาวทะเล ผู้เกิดจากทะเล อยู่กับทะเล ตายกับทะเล! ทะเลเงิน บทประพันธ์ของ...แมน สุปิติ จากละครวิทยุคณะ กันตนา สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิต, กิ่งดาว ดารณี, อภิญญา วีระขจร, อรสา อิศรางกูร, สักกรินทร์ ปุญญฤทธิ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, โยธิน เทวราช, ประมินทร์ จารุจารีต, ถวัลย์ คีรีวัต, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, พิศ, สีเทา, ทองฮะ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ ประทิน ลีละศร อำนวยการสร้าง ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
น้ำฝน (2510)
น้ำฝน (2510/1967) ข้อความบนใบปิด เบญจมิตรภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักสะเทือนใจ สะท้อนจากชีวิตจริงของหญิงสาว ผู้เกิดมาเพื่อผจญกรรม น้ำฝน จากบทประพันธ์ของ รพีพร ลือชัย นฤนาท เนาวรัตน์ วัชรา ชนะ ศรีอุบล กรุณา ยุวากร อดุลย์ ดุลยรัตน์, ส.อาสนจินดา, ชฎาพร วชิรปราณี, จุรีรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ล้อต๊อก, สุเทพ วัชรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย สุทิน อัครพงษ์ อำนวยการสร้าง วินิจ ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 4 รายการ