ผู้ชนะสิบทิศ ภาคสมบูรณ์ บุเรงนองถล่มหงสาวดี (2510)
ปผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี (2510/1967) จะเด็ด ได้รับมอบหมายให้ปราบเมืองแปร แต่กลับหนีทัพไปพาตัว กุสุมา คนรักกลับออกมาจากหงสา แม้พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะพิโรธจนตัดความสัมพันธ์ แต่ด้วยความปรีชาสามารถของจะเด็ด ความสัมพันธ์จึงกลับมาราบรื่นตามเดิม วันหนึ่ง เมื่อ ไขลู จากหงสาวดี กลับมากำจัดพระมหาเถร พระอาจารย์ของทั้งคู่ จะเด็ดและพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ จึงร่วมกันยกทัพเพื่อถล่มหงสาวดีให้พินาศเพื่อเป็นการล้างแค้น
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 2 บุเรงนองลั่นกลองรบ (2510)
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ (2510/1967) เรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพบุกมายังเมืองแปร ด้วยความพิโรธจากการกระทำของจะเด็ด แต่กลับต้องแตกทัพกลับไป ขณะเดียวกัน สอพินยา แห่งหงสาวดี ก็ได้ลักลอบพาตัวกุสุมา คนรักของจะเด็ด กลับมายังหงสา เมื่อเรื่องราวเริ่มบานปลาย จะเด็ดจึงตัดสินใจกลับไปตองอูอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ พระองค์จึงสั่งให้จะเด็ดเตรียมทัพเพื่อตีเมืองแปรเป็นการไถ่โทษ
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล (2509)
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล (2509/1966) จะเด็ด สามัญชนผู้ได้รับการเลี้ยงดูจากพระมหาเถร พระอาจารย์แห่งกษัตริย์ตองอู และต่อมา ได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด ดาบยอดขุนพล เมื่อถึงรัชสมัยพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ผู้ซึ่งนับถือจะเด็ดเป็นพระสหายคนสนิท เขาได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพปราบเมืองแปร แต่จะเด็ดกลับไปหลงรักและอภิเษกกับ กุสุมา ธิดาพระเจ้าเมืองแปร เป็นเหตุให้พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ทรงพิโรธ และยกทัพบุกยังเมืองแปร

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ