โป่งกระทิง (2522)
โป่งกระทิง (2522/1979) ข้อความบนใบปิด เจดีย์ทองภาพยนตร์ เสนอ โป่งกระทิง ของ...เสรี สีลม กรุง ศรีวิไล ปริศนา ชบาไพร ไพโรจน์ ใจสิงห์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ดามพ์ ดัสกร, สุดสวาท, แมน ธีระพล, ทองฮะ, แพน บอระเพ็ด, พล, โรม, เกรียง, ลอง ขอแนะนำ ผดุง สีหราช, ปรารถนา สมฤทัย ทิดแดง กำกับ นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ ดนัย วัฒนรัชกิจ ดำเนินงาน พยุง พยกุล ที่ปรึกษา ด.ญ.วิภาวี วัฒนรัชกิจ อำนวยการสร้าง สน่ำ สวนสุจริต จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ