จอมจงอาง (2505)
จอมจงอาง (2505/1962) ข้อความบนใบปิด อินทราภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ยอดภาพยนตร์ในรอบปี แมน ธีระพล อุษา อัจฉรานิมิตร ส.อาสนจินดา จิตรา ไวถนอมสัตย์ แสดงนำ ร่วมด้วย สมชาย ศรีภูมิ, สุปราณี, สมพล กงสุวรรณ, ถวัลย์ คีรีวัตร, สัมพันธ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ไสล พูนชัย, ทวีป, วิวัฒน์, ชาติชาย จอมจงอาง ของ สมานพร บรรจงศิริ ประเสริฐ ตระกูลไทย อำนวยการสร้าง ปานเทพ กุยโกมุท ถ่ายภาพ เศกสรรค์ ครองสถาน กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ