ฉุยฉาย (2523)
ฉุยฉาย (2523/1980) ข้อความบนใบปิด อาร์สกราเตีย อาร์ติส เสนอ ชัยชนะด้วยคุณภาพ จาก “ลูกทาส” สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า รพีพร เสนอ 8 ตุ๊กตาทอง สรพงศ์ ชาตรี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ สมภพ เบญจาธิกุล อำภา ภูษิต สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ตรัยเทพ เทวผลิน, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต พระองค์เจ้าเฉลิมพรทิฆัมพร ประทานเกียรติร่วมแสดง ฉุยฉาย ลมูล อติพยัคฆ์ สร้างเรื่อง สังเวียน หาญบุญตรง, สุริยน ดวงทองดี ร่วมกำกับการแสดง สนธยา ดวงทองดี ถ่ายภาพ รพีพร สร้างบท-กำกับการแสดง สีบุญเรือง จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ