อย่าลืมฉัน (2520)
อย่าลืมฉัน (2520/1977) ข้อความบนใบปิด อัญชลีโปรดักชั่น โดย อัญชลี ชอบประดิษฐ์ ชีวิตลูกผู้หญิง บางครั้งก็สุข บางครั้งก็ทุกข์ แต่ผู้หญิงทุกคน ไม่เคยลืมความรักครั้งแรก ลมหายใจ คือเครื่องหมายแห่งความมีหวัง รุจน์ รณภพ กำกับการแสดง อย่าลืมฉัน ของ ทมยันตี สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สมภพ เบญจาธิกุล อดุลย์ ดุลยรัตน์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุวิน สว่างรัตน์, ทาริกา ธิดาทิตย์, อรสา พรหมประทาน, แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี, ด.ช.อ๊อด จินดานุช กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ ชาตรี คชเสนีย์ กำกับบท สุภาว์ เทวกุล สร้างบท นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ